QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

219 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 693

  • Tổng 2.878.792

NHCSXH huyện Quảng Trạch thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Những năm qua, hoạt động của NHCSXH huyện bên cạnh các hiệu quả nổi bật trong hoạt động chuyên môn, chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch đã làm tốt công tác an sinh xã hội, quan.....
Xem tiếp
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch tập trung phấn đấu giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị...
Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; những ngày qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đã tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai giải ngân nhằm đưa nguồn vốn vay.....
Xem tiếp
THÔNG BÁO NÂNG MỨC VAY ĐỐI VỚI CHO VAY HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NHCSXH HUYỆN QUẢNG TRẠCH
Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV). Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng.....
Xem tiếp
Thông báo về cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực...
..
Xem tiếp
Khí thế những ngày triển khai chương trình Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”
Thời gian qua, thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong.....
Xem tiếp