QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 5289

  • Tổng 6.899.138

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL các công trình công cộng huyện Quảng Trạch
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL các công trình công cộng huyện Quảng Trạch như sau:..
Xem tiếp
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kỳ tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL...
Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kỳ tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL các công trình công cộng huyện Quảng Trạch, cụ thể như sau:..
Xem tiếp
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL các công trình công cộng huyện Quảng Trạch
Ngày 20/6/2022, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức của Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐKTSH về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL.....
Xem tiếp
Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch công chức Chỉ huy Trưởng quân sự xã Quảng Thạch và xã Quảng Phú và kết quả kiểm tra, sát...
Ngày 02/6/2022 Hội đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự tổ chức xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự xã Quảng Thạch và xã Quảng Phú; Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt tại UBND xã Quảng Châu đã tổ chức kiểm tra, sát hạch......
Xem tiếp
Thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại Ban quản lý các Công trình công cộng huyện Quảng Trạch
Ban Quản lý các Công trình công cộng huyện Quảng Trạch thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, cụ thể như sau:..
Xem tiếp