QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 256

  • Tổng 3.311.908

Kế hoạch kiểm tra liên ngành về lĩnh vực y tế
..
Xem tiếp
Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ để thực hiện GPMB công trình Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa...
Ngày 06/01/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ để thực hiện GPMB công trình Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Bàu Sen tại trung tâm huyện Quảng Trạch, cụ thể như sau:..
Xem tiếp
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Ngày 06/01/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, cụ thể như sau:..
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 1/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng...
..
Xem tiếp
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Trạch
Ngày 03/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBNĐ về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Trạch, cụ thể:..
Xem tiếp