QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1327

  • Tổng 6.364.714

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/01 đến 04/02/2024
..
Xem tiếp
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/01 đến 28/01/2024
..
Xem tiếp
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024
..
Xem tiếp
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024
..
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Lãnh đạo UBND huyện
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện như sau:..
Xem tiếp