QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

229 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 180

  • Tổng 6.478.853

Công khai và giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023
Ngày 16/3/2023, UBND huyện Quảng Trạch ban hành công văn số 242/UBND-VP về việc công khai và giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023, theo đó UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã:..
Xem tiếp
Công bố Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh của UBND huyện và UBND các xã trên địa...
..
Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2022
Ngày 06/4/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 378/UBND-NV về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2022. Theo đó, để tiếp tục duy trì tốt các chỉ số đã đạt cao và cải thiện các chỉ số đạt thấp hoặc chưa đạt về công tác CCHC.....
Xem tiếp
Công bố công khai danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải...
..
Xem tiếp
Đoàn cơ sở Công an huyện Quảng Trạch với chương trình Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân
Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần giúp đỡ người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi. Ngày 10/8/2019, Đoàn cơ sở Công an huyện Quảng Trạch đã tổ chức chương trình ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục.....
Xem tiếp