QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 645

  • Tổng 2.878.744

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
..
Xem tiếp
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung như sau:..
Xem tiếp
Thông báo đấu giá QSD đất đối với 23 thửa đất tại xã Quảng Phương
..
Xem tiếp
Thông báo đấu giá QSD đất tại điểm dân cư thôn Vĩnh Thọ, xã Cảnh Hóa
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 62 thửa đất ở tại dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Vĩnh Thọ, xã Cảnh Hóa..
Xem tiếp
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng
..
Xem tiếp