QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 4857

  • Tổng 6.898.705

Thông báo giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đất giá nhưng không có người...
..
Xem tiếp
Thông báo giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đất giá nhưng không có người...
..
Xem tiếp
Thông báo giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đất giá nhưng không có người...
..
Xem tiếp
Thông báo về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không...
..
Xem tiếp
Thông báo việc giao đất không thông qua đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch thông báo về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia như sau:..
Xem tiếp