QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 99

  • Tổng 3.311.751

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (51 thửa đất tại khu vực Tú Loan 1,2,3 xã Quảng Hưng)
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung như sau:..
Xem tiếp
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (122 thửa đất tại khu dân cư Hóc Sao, xã Quảng Phương)
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung như sau:..
Xem tiếp
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Khu dân cư Đồng Muối, xã Quảng Tùng)
..
Xem tiếp
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
..
Xem tiếp
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
..
Xem tiếp