QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 349

  • Tổng 6.474.581

Thông báo giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đất giá nhưng không có người...
..
Xem tiếp
Thông báo về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không...
..
Xem tiếp
Thông báo việc giao đất không thông qua đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch thông báo về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia như sau:..
Xem tiếp
Thông báo công khai việc đấu giá
Thông báo việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ thương mại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình..
Xem tiếp
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (khu vực thôn 1 Tú Loan, xã Quảng Hưng)
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung như sau:..
Xem tiếp