QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

222 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 126

  • Tổng 3.311.778

Các Nghị quyết được ban hành tại Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
..
Xem tiếp
Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 'Kỳ họp số'
“Kỳ họp số” nét mới nổi bật thể hiện rõ quyết tâm đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2021 - 2026...
Xem tiếp
Quảng Trạch thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 - 2025
Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung về chủ trương, kế hoạch đầu tư công. Chủ toạ và điều hành kỳ họp có: Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ.....
Xem tiếp
Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá lại tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, TUV, Bí thư Huyện ủy,.....
Xem tiếp
Quảng Trạch khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều ngày 25/6/2021, HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đinh Hữu Thành, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Xuân Tân, TUV, Phó Chủ tịch HĐND.....
Xem tiếp