QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 537

  • Tổng 6.703.530

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp Thường kỳ tháng 7

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 06/8/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp Thường kỳ tháng 7 để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2019, do đồng chí Đậu Minh Ngọc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN huyện; các Phó Trưởng ban của HĐND huyện, đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 Nhìn chung, trong tháng 7/2019, Thường trực, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật. Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX (Kỳ họp Thường lệ giữa năm 2019) được chuẩn bị và tổ chức khoa học, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng. Thường trực HĐND huyện chủ động trong chỉ đạo điều hòa, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan hữu quan; vì vậy đã có sự chuẩn bị chu đáo các nội dung tổ chức kỳ họp; các báo cáo, đảm bảo nội dung, đúng quy định của pháp luật; các văn bản tài liệu gửi đại biểu nghiên cứu đảm bảo thời gian quy định; công tác thẩm tra được các Ban tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng thẩm tra được nâng lên; hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, chú trọng; công tác phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp đảm bảo theo quy chế phối hợp.
Công tác tổ chức kỳ họp của HĐND các xã đã được Thường trực, các Ban HĐND xã quan tâm, chuẩn bị chu đáo, tổ chức kỳ họp cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật, thời gian diễn ra trong 01 ngày; các xã đã truyền thanh trực tiếp về các thôn để nhân dân và cử tri theo dõi. Sau kỳ họp các xã sớm hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết gửi về Thường trực, các Ban HĐND huyện.

Thời gian tới, Thường trực, các Ban HĐND huyện triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp của HĐND huyện; giám sát việc thực hiện kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp HĐND huyện; kết luận tại các phiên họp của Thường trực HĐND huyện; giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri và các buổi tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, các phòng chuyên môn UBND huyện và các địa phương trên địa bàn.
Thành lập Đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch và đề cương tiến hành giám sát chuyên đề theo Nghị quyết giám sát năm 2019 đề ra.
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (nếu có).
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các Ban tăng cường theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; Ban Pháp chế giám sát việc ban hành nghị quyết HĐND cấp xã tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019; tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.
Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện xem xét, nhất trí đối với 02 nội dung theo đề xuất của UBND huyện: (1) Thống nhất việc xử lý nguồn kết dư năm 2018; (2) Cho ý kiến đối với công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã Quảng Thanh - Quảng Phương - Quảng Lưu - Quảng Tiến.

                    Văn phòng HĐND và UBND