QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 4818

  • Tổng 6.898.666

Công văn Đăng ký nhu cầu sử dụng đất

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để tổ chức triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện, UBND huyện Quảng Trạch ban hành công văn số 618/UBND-TNMT ngày 01/7/2019, v/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện. Theo đó, đề nghị các Sở, ban, ngành, phòng, ban, UBND các xã, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn của huyện Quảng Trạch, rà soát lại các công trình dự án có nhu cầu sử dụng đất của đơn vị mình để đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2020 (có mẫu đăng ký kèm theo). Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có đăng ký nhu cầu sử dụng đất phải tiến hành thuê tư vấn lập trích đo, chỉnh lý địa chính trong phạm vi khu đất thực hiện công trình, dự án để xác định chính xác diện tích, loại đất làm cơ sở đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2020, tránh trường hợp phải điều chỉnh diện tích, loại đất của các công trình dự án đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất nhiều lần khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đối với các Dự án phát triển quỹ đất để thu ngân sách năm 2020 đề nghị phải có quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, đối với các dự án xây dựng cơ bản phải có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phân vốn của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết: - CV 618

           -  Biểu mẫu đính kèm