QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 5043

  • Tổng 6.898.892

Ngành Nội vụ Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Quảng Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 15/7, tại Hội trường UBND huyện Quảng Trạch, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đình Dinh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo UBND và phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

Đ/c Trần Đình Dinh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu triển khai hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ đã đoàn kết, cố gắng nỗ lực tập trung thực hiện và đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác; cụ thể một số nội dung như sau: đã giao 1.800 biên chế công chức, 22.347 biên chế sự nghiệp và 283 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 39 trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế; công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung đã góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Công tác xây dựng chính quyền cơ sở được chú trọng, chất lượng hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra được tổ chức thường xuyên, đi vào chiều sâu và giải quyết những vấn đề bức xúc của công dân, tổ chức; Phong trào thi đua được triển khai ngày càng thiết thực, sâu rộng, nội dung thi đua gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương ; Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Tôn giáo, Văn thư - Lưu trữ đảm bảo hiệu quả...

Đ/c Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều; công tác CCHC ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt, thiếu đột phá; công tác quản lý nhà nước ở một số nơi hoạt động chưa hiệu quả; việc tinh giản biên chế cấp huyện chưa đạt tỷ lệ theo kế hoạch đề ra, …
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Đình Dinh - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và yêu cầu trong 6 tháng cuối năm cần tập trung, tích cực thực hiện các nhiệm đã đề ra, hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2019.

                                                                           Văn phòng HĐND và UBND