QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 4858

  • Tổng 6.898.706

Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

29/7/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Hội ý cơ quan;

Vào lúc 09h: Đ/c Hải, Đ/c Hùng dự Hội nghị tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

30/7/2019

Sáng

Đ/c Mai: Dự công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ tại xã Quảng Thạch

Đ/c Hải: Đi cơ sở (cả ngày)

Đ/c Hùng: Dự họp HĐND xã Quảng Đông

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

31/7/2019

Sáng

Đ/c Mai: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Thạch

Đ/c Hải: Đi cơ sở (cả ngày)

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

01/8/2019

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại xã Quảng Lưu

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Đi cơ sở

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

02/8/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Dự công bố Quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND&UBND