QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 5209

  • Tổng 6.899.058

Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

02/9/2019

 

Đ/c Hải: Trực Lễ 02/9

Thứ 3

Ngày

03/9/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Hội ý cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

04/9/2019

Sáng

Đ/c Mai: Họp Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Huyên: Giám sát chuyên đề tại xã Cảnh Hóa

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Đ/c Huyên: Giám sát chuyên đề tại xã Quảng Thạch

Thứ 5

Ngày

05/9/2019

Sáng

Đ/c Mai: Dự Khai giảng năm học các trường tại xã Cảnh Dương

Đ/c Hải: Dự Khai giảng năm học các trường tại xã Quảng Trường

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự Hội nghị Thường kỳ tháng 8/2019 của Thường trực HĐND huyện

Thứ 6

Ngày

06/9/2019

Sáng

Đ/c Mai: Dự Thông báo kết luận kiểm tra tại xã Quảng Hợp

Đ/c Hải: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Giám sát chuyên đề tại xã Quảng Xuân

Đ/c Huyên: Giám sát chuyên đề tại xã Cảnh Dương

Chiều

Đ/c Mai: Làm việc tại xã Quảng Thạch

Đ/c Hải: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Giám sát chuyên đề tại xã Quảng Tiến

Đ/c Huyên: Giám sát chuyên đề tại phòng Lao động - TB & XH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND