QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 5133

  • Tổng 6.898.982

Huyện ủy Quảng Trạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 17-7, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay; dự hội nghị có đồng chí Đậu Minh Ngọc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của T.Ư về thi hành Điều lệ Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng; nhận thức của cấp ủy các cấp, đảng viên về quy định thi hành Điều lệ Đảng, các nội dung về đảng viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị… được thực hiện nghiêm túc. Đã mở 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên và bí thư cấp ủy; toàn Đảng bộ kết nạp được 828 đảng viên mới, hiện có 6.127 đảng viên; thực hiện tinh giản được 79 chỉ tiêu biên chế. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 17 cuộc kiểm tra đối với 33 tổ chức đảng và 75 đảng viên; 15 cuộc giám sát đối với 26 tổ chức đảng và 78 đảng viên; chỉ đạo cấp uỷ cơ sở kiểm tra 177 tổ chức đảng và 410 đảng viên, giám sát 97 tổ chức đảng và 218 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 191 đồng chí.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả, nguyên nhân của những hạn chế và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 và nâng cao chất lượng thi hành Điều lệ Đảng.
Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ, kế hoạch chung đề ra trong cả năm 2019 và nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục duy trì đoàn kết, thống nhất, rà soát, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; Nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Về công tác xây dựng Đảng cần chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
                                                                              Nguyễn Thanh Định
                                                               Văn phòng Huyện ủy Quảng Trạch