QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 5345

  • Tổng 6.899.194

Giám sát việc triển khai cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong các ngày từ 05-06/12/2023 Đoàn giám sát số 70 do đồng chí Phạm Văn Ngọc - PCT Uỷ ban MTTQVN huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện về việc triển khai cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kiểm tra các khoản vay phát sinh từ ngày 01/01/2022 được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ.

 

Năm 2022 và 11 tháng đầu năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của cấp trên về tín dụng chính sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, xác định đúng đối tượng có nhu cầu vay vốn 

          Đồng thời phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng đã quyết liệt, bám sát các đợt chỉ tiêu phân giao vốn Trung ương, vốn ngân sách địa phương để giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, cung ứng vốn theo nhu cầu cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giúp người dân sản xuẩt kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ổn định việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn.

          Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính Phủ đạt trên 67,3 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay thuộc 9 chương trình tín dụng được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ đạt gần 311 tỷ đồng. Đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 1.537 lao động; 54 khách hàng được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo nhà để ở; 01 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 146 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; 121 học sinh, sinh viên mua máy tính trang bị phục vụ cho việc học trực tuyến; hỗ trợ xây dựng, tu sửa 8.113 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; 01 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng Covid-19 được vay vốn, giúp 02 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để hoàn lương, tạo việc làm ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội.

          Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên một số khó khăn, bất cập tại cơ sở và đề xuất các giải pháp trong quá trình thực hiện thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đánh giá cao việc triển khai thực hiện nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của  các địa phương, đơn vị là rất thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong triển khai tín dụng chính sách và gợi mở các giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới, như: Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, đặc biệt mạng lưới hoạt động hội cấp xã theo hướng phân công nhiệm vụ cụ thể, có định hướng; tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách để nâng cao hiệu quả nguồn vốn cũng như nâng cao ý thức sử dụng vốn đúng mục đích của người dân; đề nghị NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu bổ sung thêm nguồn vốn cho vay các chương trình để nhiều người dân trên địa bàn huyện được tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Thu Nga – Trà Giang

NHCSXH huyện Quảng Trạch

Các tin khác