Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 3324/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân do GPMB xây dựng công trình: Hệ thống cung cấp nước ngọt phục vụ cho Nhà máy Nhiệt điện I thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (đợt 1). UBND huyện Quảng Trạch 30/12/2021 Còn
2 3286/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức để GPMB công trình Xây dựng các tuyến đường kết nối từ trục N1 đến Trung tâm dạy nghề huyện Quảng Trạch. UBND huyện Quảng Trạch 29/12/2021 Còn
3 3278/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện GPMB xây dựng công trình Sửa chửa, nâng cấp tuyến đường liên xã Quảng Thanh – Quảng Phương – Quảng Lưu – Quảng Tiến (Đợt 1) UBND huyện Quảng Trạch 29/12/2021 Còn
4 160/TB-TCKH Công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện Quảng Trạch năm 2022 Phòng Tài chính - Kế hoạch 14/12/2021 Còn
5 1485/KL-UBND Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Minh- Chủ tịch UBND xã và bà Trương Thị Dung- Công chức địa chính - nông nghiệp- xd và MT xã Quảng Phú UBND huyện Quảng Trạch 01/11/2021 Còn
6 2030/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 17/08/2021 Còn
7 846/QĐ-UBND VV giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Chớ, Hoàng Văn Định và ông Hoàng Văn Nghịa , cư trú tại thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (lần 2) UBND huyện Quảng Trạch 22/04/2021 Còn
8 845/QĐ-UBND VV giải quyết khiếu nại của ông Phạm Ngọc Liên, cư trú thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (lần 2) UBND huyện Quảng Trạch 22/04/2021 Còn
9 99/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về tình hình thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2020 tại xã Liên Trường UBND huyện Quảng Trạch 10/09/2020 Còn
10 100/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị thường kỳ tháng 8 năm 2020 UBND huyện Quảng Trạch 10/09/2020 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »