Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 53/KL-UBND Kết luận nội dung tố cáo với ông Nguyễn Ngọc MInh - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, Phạm Đình Dỉu - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú ,ông Võ Thanh Xuân - Nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Phú , Ông Dương Ngọc Lâm - Nguyên PHó chủ tịch UBND xã Quảng Phú, ông Nguyễn Phi Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú UBND huyện Quảng Trạch 19/01/2023 Còn
2 90/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2021 UBND huyện Quảng Trạch 19/01/2023 Còn
3 89/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 19/01/2023 Còn
4 2388a/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hương, trú tại thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (lần 2) UBND huyện Quảng Trạch 08/12/2022 Còn
5 1702/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 06/09/2022 Còn
6 5/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025( lần 2) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý HĐND huyện Quảng Trạch 20/06/2022 Còn
7 7/NQ-HĐND Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý HĐND huyện Quảng Trạch 20/06/2022 Còn
8 6/NQ-HĐND VV điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025( lần 1) và thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ( lần 2) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý HĐND huyện Quảng Trạch 20/06/2022 Còn
9 23/QĐ-UBND Về việc công bố, công khai điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 06/01/2022 Còn
10 3324/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân do GPMB xây dựng công trình: Hệ thống cung cấp nước ngọt phục vụ cho Nhà máy Nhiệt điện I thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (đợt 1). UBND huyện Quảng Trạch 30/12/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »