QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 5230

  • Tổng 6.899.079

Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

12/8/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Làm việc tại 02 xã Quảng Liên và Quảng Trường

Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Huyên: Đi học lớp Cao cấp chính trị đến hết tuần

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Làm việc tại 02 xã Quảng Liên và Quảng Trường

Thứ 3

Ngày

13/8/2019

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại xã Quảng Thạch

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

14/8/2019

 

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Thứ 5

Ngày

15/8/2019

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại xã Quảng Hợp

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

16/8/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều

Đ/c Mai: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Đ/c Hải: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Đi cơ sở

VĂN PHÒNG HĐND&UBND