QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 5178

  • Tổng 6.899.027

NHCSXH huyện: Phát động cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với 4 đoàn thể chính trị xã hội nhận ủy thác vừa tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Để tham gia Cuộc thi, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngân hàng CSXH và các tổ chức nhận ủy thác phải thực hiện 2 phần thi: Phần 1, trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra. Phần 2, viết một bài tự luận với nội dung: nhận thức cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư; đánh giá về việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị; đề xuất, kiến nghị, kinh nghiệm triển khai thực hiện và đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40 CT/TW của Ban Bí thư.
Đối với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đối tượng hưởng thụ từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội sẽ viết tự luận với một trong hai nội dung: cảm nhận của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và hiệu quả từ nguồn vốn của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư đối với bản thân; hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.
Các bài dự thi nộp tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện trước ngày 10/8/2019. Ngân hàng CSXH cấp huyện phối hợp với 4 đoàn thể nhận ủy thác lựa chọn 6 bài xuất sắc nhất gửi về dự thi cấp tỉnh. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ tiếp nhận bài thi hạn cuối vào ngày 15/8/2019, tổ chức chấm thi và tổng kết trao giải thưởng trước ngày 31/8/2019.
Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tầng lớp nhân dân, các đối tượng thụ hưởng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội trên huyện nhà.
                                              Thu Nga
                                      NHCSXH huyện