QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 774

  • Tổng 6.703.767

Hiệu quả từ nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất của Chính Phủ theo Nghị định 36 tại Ngân hàng CSXH huyện Quảng Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện giảm 2% lãi suất cho vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Trạch đã triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại đơn vị. Chính sách này đã giúp nhiều hộ vay có điều kiện vay vốn để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Để triển khai thực hiện Nghị định 36 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, thời gian qua NHCSXH huyện Quảng Trạch đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn và triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách. Tính đến ngày 30/11/2022, NHCSXH huyện đã giải ngân cho 4.417 lượt hộ vay, số tiền 192,8 tỷ đồng thuộc các chương trình tín dụng được áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ, số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng là trên 1,8 tỷ đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đã tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách của các đơn vị nhận ủy thác, ủy nhiệm; yêu cầu Ban quản lý Tổ TK&VV thu đúng, thu đủ tiền lãi của khách hàng theo Biên lai thu lãi do NHCSXH phát hành. Đề nghị khách hàng kiểm tra, đối chiếu số liệu nộp lãi khi giao dịch với cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV, hoặc khi giao dịch tại các điểm giao dịch xã.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế, NHCSXH huyện Quảng Trạch sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, Ban quản lý Tổ TK&VV thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, các quy định trong cho vay, sử dụng vốn vay, chú trọng khâu bình xét vay vốn đảm bảo công khai, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, đối tượng chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay; đôn đốc khách hàng trả nợ đúng cam kết.

Trần Anh Tuấn -

                                                                       Ngân hàng CSXH huyện Quảng Trạch

Các tin khác