QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 660

  • Tổng 6.703.653

Đẩy mạnh công tác kiểm tra cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP và hỗ trợ lãi suất của NHCSXH huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngay sau khi Nghị quyết 11/NQ-CP được ban hành, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện nhiều văn bản để chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác phối hợp chặc chẽ với NHCSXH để tổ chức triển khai, tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ; phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã tổ chức rà soát, xác định đối tượng và tổng hợp nhu cầu vay vốn.

Ảnh: UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cho vay theo 11/NQ-CP của Chính phủ

Theo đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Trạch được phân bổ nguồn vốn để cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 28.880 triệu đồng gồm 4 chương trình: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền 21 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội 6 tỷ đồng; chương trình cho vay học sinh - sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 1,8 tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 80 triệu đồng. Trong quá trình giải ngân cán bộ Ngân hàng kịp thời đã tuyên truyền phổ biến đến người vay về mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, đối tượng và mục đích sử dụng vốn vay… đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, mục đích sử dụng vốn vay theo đúng quy định.

Tính đến nay, toàn huyện đã giải ngân được 28.880 triệu đồng, đạt 100% nguồn vốn đã giao, cụ thể:  Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền 21 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội số tiền 6 tỷ; chương trình học sinh - sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 1,8 tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 80 triệu đồng.

Căn cứ Công văn 398/BĐD ngày 14/10/2022 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và các khoản cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo NHCSXH huyện, UBND xã, hội đoàn thể tăng cường tuyên truyền phổ biến, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch. Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay đảm bảo khách hàng vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích.

Thời gian qua NHCSXH huyện Quảng Trạch đã phối hợp chặc chẽ với Chính quyền địa phương thành lập các đoàn kiểm tra về cơ sở, kết quả kiểm tra các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, giúp phát triển kinh tế hộ, tạo cho Học sinh sinh viên có máy tính để phục vụ học tập, các hộ gia đình thu nhập thấp có nhà mới để ở.

Thời gian tới, phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Chính quyền các xã, các tổ chức trong màng lưới tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Nguyễn Hương - Thu Nga

NHCSXH huyện Quảng Trạch

Các tin khác