QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1449

  • Tổng 6.364.836

Các Nghị quyết được ban hành tại Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
..
Xem tiếp
Các Nghị quyết được ban hành tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
..
Xem tiếp
Tài liệu kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp cuối năm 2023), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
..
Xem tiếp
Tài liệu kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1. Chương trình Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 2. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý); 3. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về việc phân bổ vốn.....
Xem tiếp
Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
..
Xem tiếp