QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 5171

  • Tổng 6.899.020

Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

26/8/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Hội ý cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự kỳ họp HĐND huyện

Thứ 3

Ngày

27/8/2019

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại xã Quảng Xuân

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Thứ 4

Ngày

28/8/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Giám sát chuyên đề tại xã Quảng Đông

Chiều

Đ/c Mai: Dự Lễ phát hành lịch sử Đảng bộ xã Quảng Xuân

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

29/8/2019

Sáng

Đ/c Mai: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Đ/c Hải, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Giám sát chuyên đề tại xã Quảng Trường

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Đ/c Hùng: Giám sát chuyên đề tại xã Quảng Tiến

Thứ 6

Ngày

30/8/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Dự Lễ viếng, dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Làm việc với phòng Tư Pháp và phòng Văn hóa - Thông tin

VĂN PHÒNG HĐND&UBND