QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 620

  • Tổng 6.692.473

Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 07 Nghị quyết sau:

- NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Quảng Trạch, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- NQ về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Quảng Trạch, nhiệm kỳ 2016-2021.

- NQ về chương trình giám sát 2010 của HĐND huyện.

- NQ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2018.

- NQ về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm nhóm C (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý).

- NQ về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5.000.

- NQ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

                                                        Hội đồng nhân dân huyện