QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1674

  • Tổng 6.693.528

Công bố công khai chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030
Thực hiện Công văn số 212/VPUBND-KT ngày 15/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, UBND huyện công bố công khai chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030 như sau:..
Xem tiếp
Công bố công khai Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái phía Bắc Hồ Bàu Sen, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500
..
Xem tiếp
Công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình với một số nội dung cụ thể như sau:..
Xem tiếp
Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng...
..
Xem tiếp
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Trạch
..
Xem tiếp