QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 513

  • Tổng 6.703.506

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện chú trọng công tác phát triển đảng viên

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, thời gian qua, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc chú trọng công tác phát triển đảng viên mới.

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng ủy, hàng năm, các Chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, xem công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong việc củng cố, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng.

Đ/c Vũ Thị Mai, UVBTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện tặng hoa và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới kết nạp.

Theo đó, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhờ đó đã nâng cao được tinh thần giác ngộ cách mạng, tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch đã kết nạp được 26 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 116 đảng viên.

                                                   Thế Lực
                              Đài TT - TH Quảng Trạch