QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

229 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 411

  • Tổng 5.997.252

Quảng Trạch thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 - 2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung về chủ trương, kế hoạch đầu tư công. Chủ toạ và điều hành kỳ họp có: Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Tưởng Xuân Hải, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phan Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các vị đại biểu HĐND huyện và đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị.

Toàn cảnh Kỳ họp

Kỳ họp đã nghe UBND huyện trình bày các tờ trình về chủ trương, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 03 Nghị quyết  với tỷ lệ đại biểu biểu quyết tán thành đạt 100%. Các nghị quyết được thông qua gồm: Nghị quyết Về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2) nguồn ngân sách huyện quản lý, Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 01) và thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 02) nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý và Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. Trong đó có một số nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 1) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý, số tiền là là 300.444 triệu đồng (Nghị quyết 106/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 thông qua tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 2.046.780 triệu đồng). Tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 1) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý sau điều chỉnh là: 1.746.336 triệu đồng.

2. Điều chỉnh giảm nguồn vốn ghi thu, ghi chi từ đấu giá quyền sử dụng đất để chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất tại Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện, với số vốn giảm là 1.731.975 triệu đồng (Nghị quyết 106/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 thông qua tổng nguồn vốn ghi thu, ghi chi giai đoạn 2021-2025 là 2.485.724 triệu đồng). Nguồn vốn ghi thu, ghi chi sau điều chỉnh của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 753.749 triệu đồng

3. Điều chỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

- Bố trí vốn trả nợ đọng xây dựng cơ bản: 846 triệu đồng.

- Bố trí vốn các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2021-2025: 78.578 triệu đồng.

- Bố trí vốn cho các dự án kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện quản lý giai đoạn 2021-2025 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định đầu tư: 1.634.912 triệu đồng.

- Bố trí vốn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 12.000 triệu đồng.

- Chi phí dự phòng: 20.000 triệu đồng.

- Chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất, số tiền: 753.749 triệu đồng.

4. Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý, với số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 2) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý, gồm 58 dự án, đối ứng vốn 01 dự án do HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, với số tiền là: 601.272 triệu đồng

5. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2) nguồn ngân sách huyện quản lý, gồm 50 dự án với tổng số vốn bố trí 41.022 triệu đồng.

6. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý, gồm 58 dự án, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn và đối ứng các dự án do UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư: 682.721 triệu đồng, trong đó:

- Lĩnh vực giáo dục: 16 dự án, với tổng mức đầu tư: 92.300 triệu đồng.

- Lĩnh vực giao thông: 30 dự án, với tổng mức đầu tư: 436.426 triệu đồng.

- Lĩnh vực nông nghiệp: 01 dự án, với tổng mức đầu tư: 2.000 triệu đồng

- Lĩnh vực quản lý nhà nước: 05 dự án, với tổng mức đầu tư: 36.995 triệu đồng.

- Lĩnh vực thủy lợi: 02 dự án, với tổng mức đầu tư: 48.000 triệu đồng.

- Lĩnh vực văn hóa: 01 dự án, với tổng mức đầu tư: 1.000 triệu đồng.

- Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: 03 dự án, với tổng mức đầu tư: 66.000 triệu đồng.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 4 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra; để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị UBND huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết được thông qua lần này đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

                                                                       Việt Triều 

Các tin khác