QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

220 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1109

  • Tổng 3.032.438

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa XIX tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa XIX, tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch đã chủ động bám sát các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đáp ứng tình hình thực tiễn của huyện. Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện đã có nhiều đổi mới về cả nội dung, hình thức, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện ngày càng được nâng lên. Các đại biểu đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trước cử tri, luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Ban của Hội đồng trong việc chuẩn bị các kỳ họp. Các kỳ họp được tổ chức đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, chất lượng. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân gửi đến đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch đã tổ chức được 20 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ và 10 kỳ họp chuyên đề. Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch đã Quyết định nhiều nội dung quan trọng, ban hành 117 Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các Nghị quyết ban hành đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 32 cuộc giám sát, chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát đã được nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 108 điểm tiếp xúc cử tri, với 9.468 cử tri tham gia, tiếp nhận 888 lượt ý kiến, tỷ lệ giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri đạt 100%. Mối quan hệ công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ngày càng được tăng cường, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã để ra. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế, hội nghị đã tập trung thảo luận, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Hội đồng nhân dân; chú trọng đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, chất lượng tiếp xúc cử tri, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật; đổi mới phương thức làm việc của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã khen thưởng cho 18 tập thể và 33 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                                                Thế Lực
                                 Đài TT - TH Quảng Trạch

Các tin khác