QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

229 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 291

  • Tổng 6.474.523

Các Nghị quyết được ban hành tại Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

-Nghị quyết về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang trí, trưng bày phòng truyền thống Huyện uỷ Quảng Trạch.

- Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2023.

- Nghị quyết về điều chỉnh phê chuẩn Tổng quyết toán NSNN huyện Quảng Trạch năm 2021.

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương huyện Quảng Trạch năm 2023

- Nghị quyết về việc bổ sung vốn đầu tư công, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 02) và thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 3) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Quảng Trạch (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý).

Các tin khác