QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 760

  • Tổng 6.703.753

Kết quả bước đầu cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn” trên địa bàn huyện Quảng Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới, tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, ngày 10/6/2021 Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nhằm khơi dậy khí thế thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của NHCSXH và hoạt động ủy thác cho vay của các tổ chức chính trị - xã hội. NHCSXH đã triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”. Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH; cán bộ và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Cuộc thi với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khách quan, trung thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cuộc thi sử dụng tối đa các ứng dụng của nền tảng kỷ thuật số.

Ngày 28/7/2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo triển khai cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, đặc biệt là NHCSXH huyện và 4 tổ chức chính trị - xã hội là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên huyện phát động kịp thời phong trào thi đua tham gia Cuộc thi; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hưỡng ứng Cuộc thi, tích cực ôn luyện, tìm hiểu, nghiên cứu và tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

NHCSXH huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời nội dung Kế hoạch và thể lệ cho đội ngũ cán bộ viên chức NHCSXH, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho các tổ chức Hội đoàn thể cấp xã được biết, tích cực tham gia, tích cực ôn luyện để tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt. Tổ chức tuyên truyền, phổ biện thông qua: Sao gửi Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi cho các tổ chức Hội đoàn thể, thông qua tổ chức giao ban, trực báo tại Điểm giao dịch xã, thông qua các phần mềm ứng dụng email, Zalo, mesenger... thông tin tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử huyện, tin bài phát thanh... Tổ chức cho đội ngũ CBVC tích cực ôn luyện, tìm hiểu, nghiên cứu cả 3 nội dung Cuộc thi. Đồng thời chuẩn bị một số nội dung liên quan cho các tổ chức Hội đoàn thể nghiên cứu, tham khảo.

Các tổ chức Hội đoàn thể cấp huyện (Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên huyện) đả tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo hội đoàn thể cấp xã triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định. Phạm vi thi đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp: Thi tìm hiểu về Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và nghiệp vụ ủy thác. Phát động phong trào thi đua cho cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội đoàn thể tích cực tham gia hưỡng ứng Cuộc thi, tích cực ôn luyện, tìm hiểu, nghiên cứu và tham gia đạt kết quả cao Cuộc thi.

Trong điều kiện tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống đại dịch Covid-19 trên tinh thần chỉ đạo: Phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tùy tình hình, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao góp phần phát triển các mặt kinh tế - xã hội và các công việc quan trọng khác trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch.

Với ý thức và tinh thần trách nhiệm trong tham gia hưởng ứng Cuộc thi, đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị cũng như cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội đoàn thể tích cực tham gia hưởng ứng một cách kịp thời ngay cuộc thi kỳ thứ nhất, trong tuần đầu tiên từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021, thể hiện một tinh thần trách nhiệm đáng biểu dương, khích lệ mặc dù kết quả đạt được với số điểm còn rất “khiêm tốn”, cụ thể: Đội ngũ CBVC, người lao động NHCSXH huyện có 14/15 CBVC tham gia với số điểm đạt được bình quân là 18,2 điểm (điểm tối đa 20 điểm); Cán bộ hội đoàn thể cấp huyện, cán bộ, hội viên, đoàn viên hội cấp xã đã tham gia 94/122 đồng chí, đạt 77% số lượng đăng ký tham gia dự thi, điểm bình quân đạt được là 10,07 điểm (có 6 đồng chí đạt điểm giỏi 18-19 điểm). Đây là Cuộc thi trực tuyến trên hệ thống mạng, người tham gia dự thi từ máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động truy cập vào đường dẫn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi, mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi, thời gian làm bài 05 phút theo hình thức thi trắc nghiệm, chọn đáp án đúng. Do phần lớn cán bộ, hội viên, đoàn viên mới tham gia hình thức thi lần đầu, chưa có kinh nghiệm, thao tác chậm nên nhiều câu chưa kịp đưa ra đáp án thì đã hết thời gian.

Từ tham gia Cuộc thi kỳ thứ nhất, mong rằng đội ngủ CBVC và người lao động NHCSXH huyện cùng cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội đoàn thể tiếp tục tích cực ôn luyện, tìm hiểu, nghiên cứu và rút kinh nghiệm để tiếp tục chuẩn bị tham gia Cuộc thi kỳ thứ hai và kỳ thứ ba đạt kết quả cao hơn, tốt hơn sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát Ban tổ chức Cuộc thi sẽ có thông báo cụ thể./.

Nguyễn Tiến Hùng - NHCSXH huyện Quảng Trạch

Các tin khác