QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

222 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1543

  • Tổng 4.729.270

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội

Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, ngoài ra là các điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.
Tại điểm cầu huyện Quảng Trạch, có đồng chí Vũ Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phan Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện hiện sinh sống trên địa bàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Điểm cầu huyện Quảng Trạch được bố trí tại Hội trường Trụ sở Chính quyền huyện với 187/190 đại biểu thuộc 43 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham dự.

Tại điểm cầu huyện Quảng Trạch

Theo kế hoạch tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
Hội nghị sẽ triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

                                                                                 Việt Triều

 

Các tin khác