QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

229 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 425

  • Tổng 5.880.452

NHCSXH huyện Quảng Trạch: đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận số 06-KT/TW của Ban Bí thư

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Là một Đơn vị hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, NHCSXH huyện Quảng Trạch đã luôn bám sát các định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của NHCSXH để kịp thời chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Ngay sau khi Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và công văn số 185-CV/TU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư. NHCSXH huyện đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 245-CV/HU ngày 20/8/2021 về thực hiện Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí Thư.

Đồng thời, đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các tổ chức màng lưới thông qua các buổi giao ban, giao dịch xã. Tuyên truyền, đánh giá vai trò của Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư trong công tác giảm nghèo tại xã; Tuyên truyền về thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư; Tuyên truyền về hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện từ việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội...

NHCSXH huyện cũng đã kịp thời phối hợp với Đài TT-TH huyện làm các tin bài phát thanh nhằm thông tin sâu rộng đến với đại đa số bà con nhân dân.

Thời gian tới, NHCSXH huyện sẽ tích cực tham mưu cho Các cấp, ngành bám sát các chỉ đạo tại Kết luận 06-KL/TW để thực hiện tốt, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, nhằm đưa Kết luận của Ban Bí thư vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

 

       Thu Nga - NHCSXH huyện

Các tin khác