QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 561

  • Tổng 6.703.554

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Được quy định tại Nghị định số 3596/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND huyện Quảng Trạch về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Xem tại đây

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Email

 

1

Nguyễn Thị Yên

Trưởng phòng

3519777

 

2

Trịnh Văn Thắng

Phó Trưởng phòng

0904681671

 

3

Nguyễn Huy Quang

Phó Trưởng phòng

 

 

4        
         

 

 

 

Các tin khác