QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 665

  • Tổng 6.703.658

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC

TT

Họ và tên
Chức vụ  Điện thoại  Email 

1

Trần Văn Định

Trưởng phòng

(052) 3516678

 

2

Võ Xuân Hồng

Phó Trưởng phòng

0935 355589

voxuanhongqp@gmail.com

3

Phan Thị Lệ Hằng

Phó Trưởng phòng

0984388063

 

4

Trần Văn Hòa

Chuyên viên

 

 

5   Chuyên viên    

6

Phan Văn Trí

Chuyên viên

 

 

7

Nguyễn Thái Sơn

Chuyên viên

 

 

         
         

 

Các tin khác