QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 416

  • Tổng 6.703.409

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Nội dung cụ thể được quy định tại Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 3599/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND huyện Quảng Trạch.

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VÀ CHUYÊN VIÊN PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đoàn Tuấn Tư

Trưởng phòng

0919.775.345

tudt.qt@quangbinh.gov.vn
2 Nguyễn Trần Sơn Phó Trưởng phòng 0941.169.777 sonnt.qt@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Hậu

Phó Trưởng phòng

0915.371.717 haunv.qt@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Vân Quỳnh

Chuyên viên

0794.743.777

quynhntv.qt@quangbinh.gov.vn

5

Phạm Hoàng Linh Chuyên viên 0962.229.929 linhph.qt@quangbinh.gov.vn