QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 484

  • Tổng 6.703.477

Phòng Tư pháp

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN QUẢNG TRẠCH

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Phòng Tư pháp Quảng Trạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình./font>

 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hoàng Văn Công

Trưởng phòng

 

 

2

Bùi Thị Thuận Minh

Phó trưởng phòng

0985 456333

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Chuyên viên

0915 133557

 

4 Hoàng Mạnh Hưng Chuyên viên

         

 

Các tin khác