QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 552

  • Tổng 6.703.545

Phòng Nội vụ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Điện thoại cơ quan: (0232) 35120558

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; quản lý Nhà nước về công tác thanh niên và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật. 

Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Ngọc Sơn

Trưởng phòng

 

 

2

Võ Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng

     0905931689

 

3

Phạm Văn Huýnh

Phó Trưởng phòng

     0911411678

 

4 Đàm Minh Dung Chuyên viên 0905 333132  

5

Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên

 

 

6

Trần Tuấn

Chuyên viên

 

 

7

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

 

 

8

Nguyễn Thị Hà Thủy

Chuyên viên

 

 

9        
         

 

Các tin khác