QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 563

  • Tổng 6.703.556

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ.

Phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị; giao thông; khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

III. BỘ MÁY, TỔ CHỨC

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Email

1

Trần Thanh Hải

Trưởng phòng

0915119992

 

2

Trần Quốc Tuấn

Phó Trưởng phòng 

 0967312548

tuantq.qt@quangbinh.gov.vn

3

Trần Long An

Chuyên viên

 

 

4

Trương Mạnh Hùng

Chuyên viên

 

hungtm.qt@quangbinh.gov.vn

5 Lê Thị Hiền Lương Chuyên viên    
6 Võ Văn Phúc Chuyên viên    

7

 Võ Nhật Nam  Chuyên viên

 

 

 

Các tin khác