QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 779

  • Tổng 6.703.772

Thanh tra huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA HUYỆN QUẢNG TRẠCH

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Tiến Sỹ

Chánh Thanh tra

0912785520

 letiensy@gmail.com

2 Trịnh Văn Thắng Phó Chánh Thanh tra 0904681671 trinhthangqt74@gmail.com

3

Trần Quốc Vỹ

Phó Chánh Thanh tra

0843135868

viqb73@gmail.com

4

Nguyễn Đức Thuận

Thanh tra viên

 

0935218567

 nguyenducthuan1507@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thùy Phương

Tranh tra viên

0914666377

 nguyenthuyphuong.84@gmail.com

6

Hoàng Mạnh Hưng Chuyên viên

0397582145

 manhhung5225@gmail.com

 

Các tin khác