QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 642

  • Tổng 6.703.635

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần an sinh xã hội trên địa bàn, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đã triển khai tốt các chính sách tín dụng của Chính phủ, giúp nhiều đối tượng tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, đem lại hiệu quả cao.

Triển khai chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn sau khi chia tách huyện, nhưng với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, nên đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đã nâng tổng dư nợ trên 410 tỷ đồng, tăng 177 tỷ đồng so với tháng 5 năm 2014, với 12.364 số hộ dư nợ, bình quân mỗi hộ dư nợ gần 33 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, đã giúp được nhiều hộ nghèo có điều kiện để phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo. Đặc biệt, nguồn vốn vay hộ sản xuất, kinh doanh, đã mở ra được nhiều ngành nghề nông thôn, liên doanh, liên kết thị trường, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương. Bà Phan Thị Thủy, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất-dịch vụ mây xiên Quảng Phương, huyện Quảng Trạch cho biết: Nhờ có được nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch, nên Hợp tác xã đã có để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút thêm lao động. Đến nay, Hợp tác xã đã tạo được việc làm cho khoảng 300 lao động, trong đó, có khoảng 100 lao động thường xuyên của địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng/tháng.
Hiện tại, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đang phối hợp cho vay ủy thác với 4 tổ chức, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên. Một trong những tổ chức sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay đó là Hội nông dân. Đến nay, các cấp Hội nông dân huyện Quảng Trạch đã thành lập được 99 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng số dư nợ trên 137 tỷ đồng, cho trên 4 ngàn lượt hội viên vay vốn phát triển triển kinh tế gia đình. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy tốt hiệu quả, giúp được nhiều hội viên nông dân giảm nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở từng địa phương. Ông Hồ Thanh Tâm, Chủ tịch Hội nông dân xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch cho biết, đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn vay ủy thác của Hội nông dân xã với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 7,5 tỷ đồng, cho 180 lượt hộ vay, các hộ đã đầu tư vốn để chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ..... đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ đã xóa được nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn xã 16% năm 2016, đến nay, xuống còn 4,5%.

Xã viên Hợp tác xã sản xuất-Dịch vụ mây xiên Quảng Phương đang làm các sản phẩm mỹ nghệ gia dụng mây xiên thân thiện với môi trường.

Để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ trong các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu mức tăng trưởng dư nợ đạt trên 10%, giải ngân các chỉ tiêu đạt hiệu suất sử dụng vốn trên 99%, thu lãi đạt trên 98%. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch cho biết: Thới gian tới đây, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 35-CT/TU ngày 9 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; chỉ đạo cán bộ tín dụng trực tiếp rà soát lại các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để đảm bảo nguồn vốn đến với các đối tượng này một cách sớm nhất, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Có thể khẳng định, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị ở từng địa phương.

                                                                                                                    Thế Lực
                                                                                                       Đài TT-TH Quảng Trạch

Các tin khác