QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 496

  • Tổng 6.703.489

Thư kêu gọi của UBMTTQVN huyện Quảng Trạch về hưởng ứng Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số185-CV/TU ngày 29/7/2021; Công văn số 245-CV/HU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 1159/UBND-NHCS Ngày 27/8/2021 UBND huyện.

Thực hiện Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nội dung nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, xây dựng, lồng ghép các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tha thiết kêu gọi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” tự nguyện đến Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm theo lãi suất quy định, tạo nguồn lực cùng với Chính phủ để đáp ứng nguồn vốn cho vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội nhằm góp phần khôi phục sản xuất trong giai đoạn vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế là “ nhiệm vụ kép”, thực hiện mục tiêu chương trình, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thời gian, địa điểm thực hiện

- Thời gian cao điểm: 

+ Ngày 03/12/2021 đến ngày 25/12/2021: Từ 08 giờ 16 giờ, tại trụ sở NHCSXH huyện; Từ 08 giờ đến 11h tại Điểm giao dịch xã trụ sở UBND xã theo lịch giao dịch cố định.

+ Lễ phát động bắt đầu tổ chức vào lúc 8h ngày 03/12/2021 tại trụ sở NHCSXH huyện và các Điểm giao dịch xã giao dịch từ ngày 6/12 – 21/12/2021 trên tinh thần an toàn phòng chống dịch gọn nhẹ, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

- Thời gian tiếp theo: Thực hiện tại các Điểm giao dịch tại xã trụ sở UBND xã theo lịch giao dịch cố định.

Các hình thức, kỳ hạn, mức tiền gửi, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm:

Các hình thức gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH đa dạng bao gồm: Tiết kiệm gửi góp; tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn; tiết kiệm có kỳ hạn gồm nhiều kỳ hạn khác nhau từ 01 tháng đến 24 tháng. Mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu thấp nhất là 500.000 đồng một lần/ sổ; Mức lãi suất tiền gửi tương đương các Ngân hàng thương mại nhà nước, được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán.

Xin trân trọng sự hưởng ứng Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện./.

>>> Xem chi tiết tại đây

Các tin khác