QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 776

  • Tổng 6.703.769

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch tập trung phấn đấu giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 .

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; những ngày qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đã tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai giải ngân nhằm đưa nguồn vốn vay kịp thời đến người dân, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Thời gian qua, để nguồn vốn được đến tay người dân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11 của Chính Phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp các hội đoàn thể xã đẩy mạnh tuyên truyền những ưu đãi của nguồn vốn vay đến người dân; đồng thời phân công cán bộ, nhân viên ngân hàng xuống tại điểm giao dịch của xã thực hiện giải ngân nguồn vốn cho vay một cách thuận lợi và nhanh chóng. Qua đó đã giúp cho nhiều đối tượng lao động có cơ hội tiếp cận nhanh nguồn tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho bản thân và cho gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống theo hướng bền vững.

 Bám sát và tập trung triển khai thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11, đến nay, Phòng giao dịch đã thực hiện giải ngân được 12,8 tỷ đồng, với 232 hộ vay vốn. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được 142 người lao động với số tiền 10 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội với số tiền 1.950 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện học trực tuyến với số tiền trên 800 triệu đồng và cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 80 triệu đồng.

Với tinh thần khẩn trương quyết liệt, ngay những tháng đầu năm Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch  đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, phòng ban liên quan và UBND các xã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện trong việc tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời phối hợp với các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, chuẩn bị sẵn sàng giải ngân nhanh chóng, kịp thời khi được giao vốn; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước. Phòng giao dịch đang hêt sức tập trung  và phấn đấu giải ngân các nguồn vốn theo Nghị quyết  11 của Chính phủ đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra  ./.

                                                                      Phương Thảo – Thu Nga

                                                                NHCSXH huyện Quảng Trạch

Các tin khác