QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 720

  • Tổng 6.703.713

Khí thế những ngày triển khai chương trình Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thời gian qua, thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 185-CV/TU ngày 29/7/2021; Công văn số 245-CV/HU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 1159/UBND-NHCS ngày 27/8/2021 UBND huyện.

 

NHCSXH huyện Quảng Trạch đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nội dung nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, xây dựng, lồng ghép các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

NHCSXH huyện cũng đã tham mưu cho Ban đại diện ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp UBMTTQVN huyện ban hành Thư kêu gọi “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, ký văn bản phối hợp với huyện hội và có văn bản làm việc với các xã để triển khai thực hiện. Đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phát thanh các bài tuyên truyền qua Đài PT-TH huyện và tại các Đài phát thanh xã. Ngay tại Lễ phát động ngày tiết kiệm chung tay vì người nghèo, NHCSXH huyện đã có 43 khách hàng là các Ban ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã, bà con nhân dân; có 02 Doanh nghiệp đến gửi tiền tiết kiệm với tổng số tiền huy động lên tới hơn 1,6 tỷ đồng. Từ ngày 06/12/2021, NHCSXH huyện triển khai công tác huy động tiền gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo tại các điểm giao dịch xã, qua 4 ngày giao dịch tại xã đã thực hiện huy động được 158 khách hàng đến gửi với số tiền 658 triệu đồng, một số xã triển khai thực hiện tốt như xã Liên Trường, xã Quảng Tùng…

Để thời gian tới thực hiện tốt hơn công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, tạo lập nguồn vốn, NHCSXH huyện tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” tự nguyện đến Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm theo lãi suất quy định, tạo nguồn lực cùng với Chính phủ để đáp ứng nguồn vốn cho vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội nhằm góp phần khôi phục sản xuất trong giai đoạn vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế là “nhiệm vụ kép”, thực hiện mục tiêu chương trình, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thu Nga - NHCSXH huyện

 

Các tin khác