QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 431

  • Tổng 6.703.424

Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Trong điều kiện tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công điện, công văn của UBND tỉnh, Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục chỉ đạo các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và trên địa bàn huyện. Trên tinh thần chỉ đạo: Phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tùy tình hình, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao góp phần phát triển các mặt kinh tế - xã hội và các công việc quan trọng khác trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Trạch luôn duy trì hoạt động theo nguyên tắc “an toàn thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ phải an toàn”; tiếp tục tích cực tập trung các giải pháp hỗ trợ, tháo g khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 về gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung, xử lý nợ rủi ro... theo Công văn 1349/NHCS-TDNN ngày 13/3/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH; đặc biệt là tiếp tục tăng cường triển khai chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nắm bắt kịp thời diển biến dịch bệnh, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức tốt hoạt động giao dịch xã, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, giao dịch của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời đảm bảo an toàn cho khách hàng và cán bộ NHCSXH. Chủ động xây dựng và sẵn sàng tổ chức thực hiện ngay phương án “3 tại ch”, đảm bảo hoạt động diễn ra bình thường tại đơn vị, nhất là khách hàng đến nộp tiền, rút tiền, trả nợ, chuyển tiền... đảm bảo không  đóng cửa trụ sở giao dịch và từ chối các hoạt động giao dịch theo đúng quy định.

 Để hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã đảm bảo an toàn, hiệu quả và đáp ứng thuận lợi cho khách hàng, trên cở sở chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, NHCSXH huyện tập trung phối hợp UBND các xã trên địa bàn huyện xây dựng Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức hoạt động giao dịch, chỉ đạo tổ chức Hội đoàn thể cấp xã, mng lưới Tổ TK&VV phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Tổ giao dịch của NHCSXH để tổ chức giao dịch an toàn, hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến giao dịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn thường xuyên, không tụ tập, hướng dẫn cài đặt và sử dụng một trong các ứng dụng Bluezone, Ncovi trên điện thoại thông minh để khai báo y tế và quét mã QR khi đến Điểm giao dịch xã; chỉ đạo cán bộ Y tế xã có phương án xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch hoặc khi khách hàng đến giao dịch có các biểu hiện nghi mắc Covid-19. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc phân luồng người ra vào khu vực giao dịch, đảm bảo các quy định về khoảng cách, số lượng khách hàng và cán bộ giao dịch luôn đảm bảo không quá 20 người mọi thời điểm và áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Vì vậy, đến nay các mặt hoạt động vn duy trì cơ bản ổn định, nguồn vốn huy động đạt 75.913 triệu đồng, tăng trưởng so đầu năm 7.261 triệu đồng (+10,5%); tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 498.263 triệu đồng, tăng so đầu năm 11.872 triệu đồng (+2,4%). Đặc biệt triển khai kịp thời chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đả giải ngân cho vay 3 doanh nghiệp, với 40 lượt người lao động được hỗ trợ, với số tiền giải ngân 137,2 triệu đồng; thực hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung với doanh số trên 120 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách thông suốt trong đợt dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ kép “Vừa đảm bảo chuyển tải vốn tín dụng chính sách kịp thời cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo bảo vệ, an toàn cho cán bộ và nhân dân trong thực hiện các giao dịch” NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp chặt chẻ với UBND các xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và mng lưới Tổ TK&VV trên địa bàn toàn huyện triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình theo Công văn số 2026/UBND-TH ngày 21/9/2021 về việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo, các đối tượng chính sách, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 của UBND tỉnh Quảng Bình./.

Nguyễn Việt Dũng - NHCSXH huyện Quảng Trạch

Các tin khác