QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 7528

  • Tổng 6.920.303

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý I năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, tại Phòng họp UBND huyện Quảng Trạch, Ban đaị diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) huyện quảng Trạch tiến hành phiên họp lần thứ hai năm 2021, dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng BĐD HĐQTNHCSXH huyện.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021; công tác kiểm tra giám sát của các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện do đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, thành viên Ban đại diện - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trình bày.

Trong Qúy I/2021, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 40- CT/TƯ, ngày 22/11/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Các chính sách mới của Nhà nước, nghị quyết của HĐQT NHCSXH và BĐD-HĐQT NHCSXH cấp trên trong các ngành và các địa phương đã triển khai thực hiện kịp thời. Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư nguồn vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Tổng nguồn vốn tín dụng đến 31/3/2021 đạt 494.215 triệu đồng, tăng 4.389 triệu đồng so với 31/12/2020. Cơ cấu nguồn vốn bao gồm: Nguồn vốn cân đối từ TW: 406.317 triệu đồng, vốn huy động tại địa phương 79.652 triệu đồng (gồm huy động thị trường 37.651 triệu đồng, huy động tại Điểm giao dịch đạt 7.459 triệu đồng, tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV 34.542 triệu đồng), nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân sách địa phương 8.246 triệu đồng (trong đó Ngân sách huyện 3.881 triệu đồng).Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 31/3/2021 đạt 493.473 triệu đồng, với 11.982 hộ đang còn dư nợ, tăng 4.376 triệu đồng so với 31/12/2020. Nợ xấu là 1.011 triệu đồng, giảm 24 triệu đồng so với 31/12/2020. Số dư tiền gửi tổ viên thông qua Tổ là: 30.890 triệu đồng; có 291/291 tổ TK&VV có tiền gửi, với hộ gửi tiết kiệm 11.925/11.982 hộ vay vốn (chiếm tỷ lệ 99,52%), số tiền gửi tiết kiệm bình quân 01 hộ là 2,57 triệu đồng.

Trong quý đã cho vay 35.742 triệu đồng, với 891 lượt hộ vay, trong đó một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: Cho vay hộ mới thoát nghèo 5.795 triệu đồng với 72 lượt hộ vay; cho vay hộ cận nghèo 5.761 triệu đồng với 68 lượt hộ vay; cho vay hộ SXKD vùng khó khăn 11.755 triệu đồng với 240 lượt hộ vay; Cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 8.561 triệu đồng với 434 lượt hộ vay; Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 3.173 triệu đồng với 52 lượt hộ vay…
Thay mặt Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quý I năm 2021. Để nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ phát huy hiệu quả hơn nữa, trên cơ sở kết quả đạt được trong quý I, cần tăng cường nhiều giải pháp pháp tích cực để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản quý II năm 2021 như: Huy động vốn tổ chức, cá nhân phấn đấu đạt 100% kế hoạch tăng trưởng cấp trên giao. Phấn đấu dư nợ cho vay đến cuối ngày 30/6/2021 đạt 495.500 triệu đồng, dư nợ tăng trưởng đạt 9.110 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 1,87 %. Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt tối thiểu 95%. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng CSXH trên các mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra.

                                       Thu Nga
                        NHCSXH huyện Quảng Trạch

 

Các tin khác