QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 4761

  • Tổng 6.898.609

Huyện đoàn Quảng Trạch phát huy hiện quả nguồn vốn của NHCSXH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Với phương châm “đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, thời gian vừa qua, Huyện đoàn Quảng Trạch và NHCSXH huyện đã phối hợp trong chỉ đạo và thực hiện, nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

 Trong năm 2019, Đòan Thanh niên huyện đã chủ động phối hợp với NHCSXH tuyên truyền sâu rộng chủ trương cho vay nâng mức đối với 3 chương trình Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng, tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, tiết kiệm của tổ viên. Tích cực nắm bắt nhu cầu vay vốn từ cơ sở để thông qua đó chỉ đạo các Tổ TK&VV trong việc bình xét vay vốn kịp thời cho hộ vay. Trong năm, nguồn vốn NHCSXH huyện đã đáp ứng cho hộ vay do tổ chức đoàn thanh niên quản lý với số tiền cho vay 27,8 tỷ đồng, với 638 lượt hộ vay. Một số Đoàn xã thực hiện tốt công tác cho vay trong năm 2019 như: xã Quảng Châu (5,6 tỷ đồng), xã Quảng Kim (3,8 tỷ đồng), xã Quảng Hợp (3,2 tỷ đồng), xã Quảng Phương (2 tỷ đồng)...

Mô hình trang trại có hiệu quả của anh C.S.Danh, xã Quảng Phương từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện

Đến thăm mô hình trang trại VAC tổng hợp của anh Cao Song Danh ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, anh cho biết: " Là một thanh niên trẻ, tôi rất muốn xây dựng và phát triển kinh tế trên quê hương. Dựa vào lợi thế có đất vườn rộng, rau màu nhiều nên thời gian qua, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình VAC tổng hợp, gia đình tôi được NHCSXH huyện cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Qũy quốc gia việc làm do Trung ương đoàn quản lý, nhờ nguồn vốn trên đã giúp tôi cải tạo được chuồng trại, đầu tư mua lợn rừng giống, phát triển đàn lợn rừng và chăn nuôi tổng hợp. Tôi cũng mong muốn NHCSXH tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ thêm vốn, nhất là vốn từ Qũy quốc gia việc làm cho tôi cũng như các thanh niên lập thân lập nghiệp trên địa bàn huyện nhà có thêm động lực để thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng”.
Không chỉ riêng anh Danh, nhiều mô hình nhờ vay vốn từ các chương trình ưu đãi của NHCSXH huyện đã giúp các bạn đoàn viên thanh niên vươn lên làm giàu như mô hình chăn nuôi lợn rừng, trang trại tổng hợp ở Quảng Tiến. Mô hình trồng nấm của Anh Bình - Quảng Châu, mô hình nuôi gà đồi của Anh Thắng - Quảng Châu…Và nhiều mô hình khác như các mô hình trồng rừng ở xã Quảng Hợp, trồng cây hồ tiêu ở xã Quảng Thạch, Quảng Lưu, …
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên huyện đã bám sát kế hoạch kiểm tra, đối chiếu, thực hiện đạt chỉ tiêu và thời gian quy định. Trong quá trình kiểm tra đối chiếu đã phát hiện sai sót kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, đi sâu kiểm tra đối tượng cho vay, mục đích sử dụng vốn, góp phần tích cực làm lành mạnh hóa chất lượng tín dụng.
Đồng chí Trần Vũ Phong - Bí thư Huyện đoàn cho biết thêm: " Thời gian tới, Đoàn Thanh niên huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện thực hiện tốt ký kết giao ước thi đua trong công tác ủy thác. Đẩy mạnh công tác bình xét, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn, tuyên truyền hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả gốc, lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn. Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, đặc biệt là vay vốn xóa đói, giảm nghè, tạo việc làm, xuất khẩu lao động để giúp hội viên gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương".
  
                                 Thu Nga
                         NHCSXH huyện

Các tin khác