QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 7027

  • Tổng 6.919.801

Quảng Trạch tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 03 tháng 12 năm 2020, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ tư pháp của các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu được truyền đạt các nội dung của Nghị quyết liên tịch về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác thu thập cập nhật chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, cấp Căn cước công dân; Các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Thông qua hội nghị, các cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách của các đơn vị, địa phương được nắm vững những kiến thức liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bước của hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Sự cần thiết của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện thu thập, cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; Các quy định, đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đây là dịp để các đơn vị, địa phương nâng cao hoạt động phản biện xã hội, thực thi pháp luật ở cơ sở, góp phần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                    Thực hiện
                                     Đài TT - TH Quảng Trạch

Các tin khác