QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

231 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 214

  • Tổng 6.480.678

Các Nghị quyết được ban hành tại Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Tình hình triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ năm 2021 - 2023

2. Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2024

3. Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương huyện Quảng Trạch năm 2024

4. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024

5. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 của huyện Quảng Trạch (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý).

6. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

7. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các tin khác