QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

229 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 551

  • Tổng 5.997.392

Quảng Trạch tập huấn triển khai nội dung Chuyển đổi số giai đoạn hiện nay

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác triển khai nội dung Chuyển đổi số giai đoạn hiện nay cho trên 300 cán bộ, công chức, viên chức của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Chuyển đổi số cấp huyện và các Tổ triển khai Chuyển đổi số của xã trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình truyền đạt, hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng như: Nhận thức về chuyển đổi số; tính tất yếu phải thực hiện chuyển đổi số; các nội dung đang triển khai về công tác chuyển đổi số; kết quả và nhiệm vụ trong quá trình triển khai chuyển đổi số của tỉnh Quảng Bình giai đoạn hiện nay…

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn

Hội nghị cũng đã trao đổi, nêu rõ các nội dung, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Để công tác Chuyển đổi số đạt kết quả cao, huyện Quảng Trạch đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung truyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt làm công tác Chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu rõ để xác định được vai trò, vị trí, yêu cầu, đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đảm bảo theo đúng các lộ trình triển khai của Trung ương và của tỉnh.

Thế Lực

Trung tâm VH – TT & TT Quảng Trạch

Các tin khác