QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 7005

  • Tổng 6.919.779

Thành lập Tổ tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn huyện Quảng Trạch năm 2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28 tháng 11 năm 2016, ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch ra Quyết định số 4996/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Trạch năm 2016.

Tổ tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính có trách nhiệm căn cứ nội dung 08 lĩnh vực tại bộ chỉ số CCHC được ban hành kèm theo Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ.

Xem chi tiết: Tại đây

Văn phòng HĐND & UBND huyện Quảng Trạch

Các tin khác