QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 5013

  • Tổng 6.898.862

Thông báo về việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình và Công văn số 2428/UBND-KSTT ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công. Kể từ ngày 04/01/2018 có 103/137 thủ tục hành chính của Sở Tư pháp sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công (có danh mục kèm theo); 34 thủ tục hành chính vẫn tiếp tục thực hiện tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp, Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, cụ thể:

- 02 thủ tục hành chính (thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2) giải quyết tại một cửa Sở Tư pháp. Địa chỉ: Số 183, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- 06 thủ tục hành chính (có danh mục kèm theo) giải quyết tại một cửa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- 12 thủ tục hành chính (có danh mục kèm theo) thực hiện tại một cửa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Địa chỉ: Số 117, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- 14 thủ tục hành chính (có danh mục kèm theo) giải quyết tại một cửa Phòng Công chứng số 1. Địa chỉ: Đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Danh mục 1

Danh mục 2

Các tin khác