QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 6930

  • Tổng 6.919.704

Quảng Trạch có thêm 03 xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Sau xã Cảnh Dương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới vào tháng 12/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, các ngành cấp huyện và Ban chỉ đạo NTM huyện thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo các xã, bàn các giải pháp, tìm ra các phương hướng để sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia NTM trên địa bàn huyện. Đến hết năm 2015, tổng số các tiêu chí đạt được của 18 xã là 231 tiêu chí, tăng 201 tiêu chí so với năm 2010, trong đó năm 2015 thực hiện được tổng số 41 tiêu chí.

     Năm 2015, huyện đã chọn và đăng ký 03 xã điểm để tập trung hoàn thành các tiêu chí NTM là: Xã Quảng Xuân, xã Quảng Phú và xã Quảng Thanh. Trong 02 xã đạt chuẩn và đã được công nhận xã nông thôn mới năm 2015 thì xã Quảng Xuân là xã đầu tiên của tỉnh về đích sớm nhất.

     Ngày 02/12/2015, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá, công nhận xã Quảng Thanh đạt chuẩn 19/19 tiêu chí Nông thôn mới và đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để trình tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM vào đợt cuối cùng của năm 2015.

     Như vậy, đến hết năm 2015, huyện Quảng Trạch đã có 04 xã đạt chuẩn các tiêu chí Nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 22,22% trên tổng số xã). Đối với các xã không chọn làm xã điểm cũng đã triển khai thực hiện các tiêu chí NTM. Có 03 xã đạt 16 tiêu chí (Tùng, Lưu, Phương); 02 xã đạt 13 tiêu chí (Liên, Hưng); 04 xã đạt 10 tiêu chí (Đông, Châu, Thạch,  Cảnh Hóa); có 03 xã đạt 09 tiêu chí (Tiến, Trường, Phù Hóa); Quảng Hợp đạt 08 tiêu chí; Quảng Kim đạt 07 tiêu chí.

     Kế hoạch năm 2016, huyện Quảng Trạch sẽ lựa chọn và tập trung chỉ đạo 03 xã điểm (Quảng Lưu, Quảng Tùng, Quảng Phương) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch năm 2016. Phấn đấu 04 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 08 xã đạt từ 9-14 tiêu chí. Bình quân các xã thực hiện đạt 2,9 tiêu chí/năm.

Văn phòng HĐND & UBND

Các tin khác